Dynamische rollen van de ontwerpteamcoach en intervisie

Zelf aan de slag met TDTs

Doel

De context waarin een Teacher Design Team aan de slag gaat, is uitermate bepalend voor het welslagen ervan. In deze module leer je de contextuele factoren in kaart te brengen. Hier zicht op te hebben is voor de coach één van de sleutels tot succes.

Geschatte tijdsinvestering

2 uur

Je kan jezelf goed voorbereiden op je rol als coach van een Teacher Design Team, maar de contexten waarin een team aan het werk gaat zijn een gegeven om rekening mee te houden. Het is dus belangrijk om die context op voorhand goed in te schatten. Wat verwachten de teamleden van jou? Wat verwacht jij van hen? Welke soort ondersteuning is er nodig? Wat zijn randvoorwaarden? Zoeken ze in jou een leidende figuur die knopen doorhakt? Willen ze iemand die de agenda bepaalt en de werkzaamheden strikt opvolgt? Of willen ze iemand die als klankbord dient, die kritische vragen kan en durft stellen? En jij, vind je het belangrijk dat je respect kan afdwingen en zichtbaar bent? Of wil je een meer ondersteunende rol spelen? Is het belangrijk dat je aanwezig bent op elk overlegmoment van het team om de vooruitgang te waarborgen? Hebben teamleden voldoende mogelijkheden (tijd en ruimte) om werkmomenten in te plannen? Is er mogelijkheid tot bijkomende ondersteuning voor bepaalde expertisedomeinen die nodig zijn in het ontwikkelproces?

Hoeveel inhoudelijke expertise denk je te kunnen inbrengen? Is die expertise echt noodzakelijk? Hoeveel houvast heb je nodig om dit team te begeleiden?

Wie moet verder betrokken worden? Zij aanpassingen aan bijvoorbeeld ECTS-fiches nodig? Moeten er materialen aangekocht worden? Heeft het (her)ontwerp invloed op lesroosters? …

Breng samen met de ontwerpteamleden het team en de contexten in kaart. Je kan gebruik maken van deze vragenlijst die je de ontwerpteamleden aanbiedt en samen invult en/of bespreekt.

Vragenlijst.docx Het gaat om een leidraad: schrap, vul aan, vervang, … dus gerust naargelang eigen behoeften en situatie.


Wellicht nog handiger is werken met dit Excel-document dat toelaat meteen een overzicht te hebben van het hele team!

Vragenlijst.xlsx


Indien het ontwerpteam dat gericht is op de ontwikkeling van digitale curriculummaterialen kan je met de teamleden aan de slag met het TPACK-spel of de TPACK-vragenlijst.

www.tpack.nl/zelf-aan-de-slag.html

Verdieping

Eenmaal de context en het team in kaart gebracht, is het zinvol de coachende rol hierop af te stemmen. Grijp terug naar de rollen van de coach uit Module A indien nodig.

Bijkomende betrokkenen

Om de context en het team in kaart te brengen, is inbreng van de teamleden noodzakelijk.

Partners

UGent

Universiteit Gent

www.ugent.be/

UC Leuven Limburg

UC Leuven Limburg

www.ucll.be

Odisee

odisee

www.odisee.be

School Of Education

School of Education

associatie.kuleuven.be/schoolofeducation