Beginanalyse en het ontwerptraject door het team

Zelf aan de slag met TDTs

Doel

Een ontwerptraject van een team loopt over een langere periode en bestaat uit verschillende aspecten. Hier leer je welke deze aspecten zijn, hoe je ze kan vormgeven en hoe ze bijdragen tot innovatie en professionalisering.

Geschatte tijdsinvestering

2 uur

Het curriculair spinnenweb toont aan dat verschillende aspecten met betrekking tot leren en onderwijzen onderling verbonden zijn. Raak je aan één aspect, dan beweegt het hele spinnenweb. Het kan dus zijn dat je ook andere aspecten moet aanpassen of herontwerpen. Als je te hard aan slechts één aspect komt, kan het spinnenweb breken. Iets wat we uiteraard willen vermijden. Merk op dat het spinnenweb vertrekt vanuit een visie op onderwijs, welke dat dan ook moge zijn.

Raadpleeg info en duiding over het curriculair spinnenweb, bekijk de presentatie en ga aan de slag met de leidraad. Om het onderwijskundig ontwerpen te faciliteren, kan je gebruik maken van verschillende ontwerpmodellen. We verwijzen naar de rubriek ‘Verdieping’ voor een selectie van modellen.

Curriculair spinnenweb


Presentatie


Leidraad


Teacher Design Teams beogen onder andere innovatie. Het brengen van positieve ‘innovatiespanning’ in het team kan één van de belangrijke bijdragen zijn die de coach aan het team kan leveren:

Innovatiespanning (Prof. Jan Elen)

Je brengt de ontwerpteamleden als coach doorheen het proces als het ware op het einde van hun comfortzone zodat professionalisering kan plaatsvinden:

Professionele ontwikkeling met Teacher Design Teams (Jo Tondeur en Natalie Pareja Roblin)

Formuleer minstens vijf vragen die jij voor jezelf als coach moet beantwoorden om het team goed te kunnen begeleiden, met oog voor innovatie en professionalisering van de teamleden. Voorbeelden van vragen zijn:

Welk ontwerpmodel past het best bij de ontwerpopdracht/het team/de context? Leg ik die modellen op tafel of houd ik ze als achtergrond? Hoe proactief of reactief zal ik als coach moeten optreden? Geef ik teamleden bepaalde rollen? Hoe geef ik de leidende rol in het team door aan een teamlid? Welke bijkomende informatie/tools, … heb ik eventueel nog nodig? Wat is de beginsituatie van het team? Welke doelen beogen zij precies? …

Verdieping

Je kan grasduinen in verschillende ontwerpmodellen en denkkaders:

Bijkomende betrokkenen

Om het ontwerpproces op te zetten is medewerking van teamleden onontbeerlijk. Probeer de betrokkenheid van leidinggevenden te stimuleren. Uiting van interesse door leidinggevenden blijkt bij te dragen tot een succesvol ontwerpproces.

Partners

UGent

Universiteit Gent

www.ugent.be/

UC Leuven Limburg

UC Leuven Limburg

www.ucll.be

Odisee

odisee

www.odisee.be

School Of Education

School of Education

associatie.kuleuven.be/schoolofeducation