Evaluatie: peer review en feedback

Zelf aan de slag met TDTs

Doel

Na maar zeker ook tijdens de ontwerpfase is feedback van het grootste belang. Om het trial-en-errorgehalte van nieuwe curriculummaterialen te beperken, wordt ingezet op (peer) review van de materialen voor ze in gebruik worden genomen. Je leert hier hoe je (peer) review kan aanpakken. (Peer) review betekent feedback door peers (collega’s) en door de eindgebruikers (studenten). In de rubriek verdieping reiken we je een handvat aan voor evaluatie door de eindgebruikers van het (her)ontwerp.

Geschatte tijdsinvestering

1,5 uur

Waarom leveren Teacher Design Teams een opportuniteit tot (peer) review?

Peer Review voor kwalitatief hoogwaardige materialen

Peer review in de praktijk

Kunnen deze leidraadcriteria voor ICT-gerichte leermaterialen peer review en feedback faciliteren indien je team rond digitaal verrijkt onderwijs werkt?

Leidraadcriteria Schrap, vul aan, pas aan naargelang noden en contexten van je eigen ontwerpteam.

Misschien kan je ook wel wat met de SLO-materialen van leerplanevaluatie die je vertaalt naar de eigen situatie. Bekijk ze hier.

Leerplanevaluatie

Bespreek met je team hoe jullie peer review willen aanpakken. Volgende aspecten komen aan bod: aanpassen van eventuele instrumenten voor peer review, tijdspad, wie moet wanneer worden aangesproken, …

Verdieping

Handvat feedback door eindgebruikers.

www.4w.kennisnet.nl

Het hoger onderwijs zal blended zijn of niet zijn, door Prof. Jan Elen die het in de tekst ook heeft over kwaliteitzorg en peer review.

Het hoger onderwijs zal blended zijn of niet zijn

Bijkomende betrokkenen

Inbreng van teamleden, peers en eindgebruikers van het (her)ontwerp.

Partners

UGent

Universiteit Gent

www.ugent.be/

UC Leuven Limburg

UC Leuven Limburg

www.ucll.be

Odisee

odisee

www.odisee.be

School Of Education

School of Education

associatie.kuleuven.be/schoolofeducation